Proč investovat

Peníze - růst - investice

  • Společensky zodpovědná investice
  • Obrovský potenciál recyklačního byznysu v Indonésii
  • V reálné variantě doba návratnosti investice 4 roky
  • Vnitřní výnosové procento 26,8 %

Potřebný kapitál

  • 10 mil. EUR

Nabídka akcií

  • Akcie bez uvedené nominální hodnoty
  • 4 500 ks v ceně 2 250 EUR/ks

Okruh investorů

Investice je vysoce riziková a je vhodná pouze pro kvalifikované investory, kteří dokáží správně vyhodnotit její rizika.

Projekt