Proč investovat

Peníze - růst - investice

  • Společensky zodpovědná investice
  • Obrovský potenciál recyklačního byznysu v Indonésii
  • V reálné variantě doba návratnosti investice 7 let
  • Vnitřní výnosové procento 15,34 %

Potřebný kapitál

  • 250 mil. Kč

Nabídka akcií

  • Akcie bez uvedené nominální hodnoty
  • 25 000 ks v ceně 10 000 Kč/ks

Okruh investorů

Investice je vysoce riziková a je vhodná pouze pro kvalifikované investory, kteří dokáží správně vyhodnotit její rizika.

Projekt