Statutární ředitel společnosti PRI RecyPlastico a.s. Petr Zámečník se zúčastnil jako doprovod mise Ministerstva průmyslu a obchodu do Jakarty v rámci 4. zasedání Smíšeného hospodářského výboru v Indonésii. Výsledek mise je nad očekávání dobrý.

Společnost PRI RecyPlastico a.s. obdržela pozvání zúčastnit se jakou součást obchodní delegace mise Ministerstva průmyslu a obchodu do Jakarty v rámci 4. zasedání Smíšeného hospodářského výboru v Indonésii dne 18. 10. 2019. Součástí programu mise byla mimo jiné účast na veletrhu Trade Expo Indonesia 2019 a na Indonesia – Visegrád Group Business Forum (17. 10. 2019) a jednání na indonéském Ministerstvu průmyslu (Kementarian Perindustrian). Za PRI RecyPlastico a.s. se mise zúčastnil statutární ředitel Petr Zámečník.

Jednání na Ministerstvu průmyslu (Kementarian Perindustrian)

Cílem jednání na Ministerstvu průmyslu bylo zajistit přístup k zárukám pro investory s ohledem na specifická rizika investice v Indonésii. Podpořila nás česká delegace vedená náměstkem ministra průmyslu Eduardem Muřickým.

Jednání budou dále pokračovat.

4. zasedání Smíšeného hospodářského výboru v Indonésii

PRI RecyPlastico a.s. má již zajištěnu politickou podporu na místní úrovni v cílové lokalitě výstavby recyklačního centra – ve městě Manokwari. V rámci 4. zasedání Smíšeného hospodářského výboru v Indonésii bylo cílem získat podporu pro projekt i na celostátní úrovni a navázat kontakt s Koordinačním ministerstvem pro námořní záležitosti a investice (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi), které má plán redukce plastového odpadu do roku 2025 o 70 % a zvýšení podílu recyklace plastů ze současných 10 % na 30 %.

V tomto bodě byla mise nad očekávání úspěšná. Společnost PRI RecyPlastico a.s. je zapsána v rámci oficiálního protokolu (anglicky, PDF, 6 MB) v oblasti environmentální spolupráce (písm. d., bod 46.):

„The Czech Delegation informed their high standard capability in environmentally friendly technology. The Czech Delegation further informed of a Czech Company, PRI RecyPlastico, who has started its interest in the plastic recycling projects through investment amounting to 10 million Euros in Indonesia. The Czech Delegation also informed that the company has been in consultation with the Municipality of Manokwari in West Papua.“

Na zasedání jsme navázali kontakt s p. Agung Tri Prasetyo, divizním ředitelem pro bilaterální kooperace Úřadu pro vztah s veřejností a zahraniční spolupráce při Generálním sekretariátu Ministerstva námořních záležitostí a rybářství. Probíhá komunikace o možnostech spolupráce mezi ministerstvem a společností PRI RecyPlastico a.s. na dosažení cíle navýšení recyklace plastů v Indonésii.

Poděkování

Děkujeme p. Edvardu Muřickému za vedení delegace a lidem z jeho týmu (Petru Kulovanému, Michalu Horáčkovi, Jaromíru Dudákovi a Jaroslavu Reifovi) za vyjednávání s indonéskou stranou.

Velký dík patří Ivanu Hoťkovi, velvyslanci České republiky v Indonésii, a Jakubu Černému, tajemníku pro ekonomickou agendu a zástupci velvyslance, za zprostředkování kontaktů na indonéskou stranu a pohostinnost při našem pobytu v Jakartě.